huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

กิจกรรม ดูทั้งหมด

*** การพัฒนาแกนนำชุมชนเพื่อยกระดับสู่การเป็น Local Trainer ฯ ***

Update 14/07/2564 10:41:00

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมานพ กาบเปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ให้เกียรติเป็นประธานใ…

..ดูเพิ่มเติม

*** มอบวัสดุป้องกันตนเอง ให้กับคนในพื้น …

Update 09/07/2564 16:39:00

  วันที่ 9 กรกฎาคม 2654 เวลา 15.00 น. นายมานพ กาบเปง นายกองค…

..ดูเพิ่มเติม

*** “ลำพูน 1,300 ปี/1,300 ฝาย” ***…

Update 09/07/2564 10:36:00

  วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญภพ จันธิมา ปลัดอ…

..ดูเพิ่มเติม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา ดูทั้งหมด

งานกิจการสภา ดูทั้งหมด

ข่าวประกาศจาก EGP ดูทั้งหมด

ลิงค์ภายนอก