huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

กิจกรรม ดูทั้งหมด

*** การหารือ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ***

Update 16/10/2564 01:25:00

วันสุดท้ายของการรับสมัครเลือกตั้งฯ โดยมีการหารือ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบครับ …

..ดูเพิ่มเติม

*** บรรยากาศวันสุดท้าย ***…

Update 15/10/2564 12:55:00

การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้ว…

..ดูเพิ่มเติม

*** การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริ…

Update 14/10/2564 10:13:00

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกอง…

..ดูเพิ่มเติม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา ดูทั้งหมด

งานกิจการสภา ดูทั้งหมด

ข่าวประกาศจาก EGP ดูทั้งหมด

ลิงค์ภายนอก