huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

กิจกรรม ดูทั้งหมด

**** มอบของอุปโภค-บริโภค จากสภากาชาด ****

Update 22/04/2564 14:23:00

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. นายมานพ กาบเปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ พร้อมด้วยงานสาธารณสุข แล…

..ดูเพิ่มเติม

**** สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกล…

Update 09/04/2564 15:21:00

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. นายบรรดาน ปลามศิลป์ รองนายกองค์กา…

..ดูเพิ่มเติม

*** พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง…

Update 05/04/2564 10:20:00

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายบรรดาน ปลามศิลป์ รองนายกองค์การบริหารส่ว…

..ดูเพิ่มเติม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา ดูทั้งหมด

งานกิจการสภา ดูทั้งหมด

ข่าวประกาศจาก EGP ดูทั้งหมด

ลิงค์ภายนอก