huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

กิจกรรม ดูทั้งหมด

*** โรงเรียนผู้สูงวัย เปิดเรียนวันแรก ***

Update 18/02/2564 14:29:00

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ได้มีการเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สู…

..ดูเพิ่มเติม

*** จิตอาสาฯ ดอยห้างบาตร ***…

Update 11/02/2564 11:29:00

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักง…

..ดูเพิ่มเติม

*** การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง…

Update 10/02/2564 10:28:00

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายมานพ กาบเปง นายกองค์การบร…

..ดูเพิ่มเติม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา ดูทั้งหมด

งานกิจการสภา ดูทั้งหมด

ข่าวประกาศจาก EGP ดูทั้งหมด

ลิงค์ภายนอก