ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

กิจกรรม ดูทั้งหมด

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565

Update 10/05/2565 20:59:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ต้อนรับผู้บริหาร และคณะ จากองค์การบร…

Update 29/04/2565 15:24:00

 

..ดูเพิ่มเติม

*** ชี้แจ้งข้อกฎหมายเกี่ยวกับการฝ่าฝืนทิ…

Update 25/03/2565 15:00:00

..ดูเพิ่มเติม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา ดูทั้งหมด

งานกิจการสภา ดูทั้งหมด

ข่าวประกาศจาก EGP ดูทั้งหมด

President

นายสุชาติ แซ่ซิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

>>ติดต่อ<<

President

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

ลิงค์ภายนอก