huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

กิจกรรม ดูทั้งหมด

*** โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ***

Update 02/09/2564 14:22:00

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมานพ กาบเป็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดโคร…

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยา…

Update 27/08/2564 11:18:00

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบได้มีการประชุ…

..ดูเพิ่มเติม

*** มอบเวชภัณฑ์ เพื่อป้องกันโรคลัมปีสกิน…

Update 26/08/2564 16:09:00

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เป็นส่วนร่วม…

..ดูเพิ่มเติม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา ดูทั้งหมด

งานกิจการสภา ดูทั้งหมด

ข่าวประกาศจาก EGP ดูทั้งหมด

ลิงค์ภายนอก