huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

กิจกรรม ดูทั้งหมด

*** การประชุมชี้แจง และการประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาแหล่งน้ำ ***

Update 23/03/2564 09:55:00

  วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ แ…

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ และถอดบท…

Update 23/03/2564 09:50:00

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายมานพ กาบเปง นายกองค์การบริหาร…

..ดูเพิ่มเติม

*** ติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอย…

Update 19/03/2564 15:10:00

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. ท้องถิ่นอำเภอบ้านธิ ติดตามและประ…

..ดูเพิ่มเติม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา ดูทั้งหมด

งานกิจการสภา ดูทั้งหมด

ข่าวประกาศจาก EGP ดูทั้งหมด

ลิงค์ภายนอก