huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง ภารโรง สังกัดโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

arrow 12/12/2566 10:34:00 ::

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง ภารโรง สังกัดโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

arrow

S__69091399.jpg (754 KB)

PR-T.jpg (1.01 MB)

download เอกสารประกอบ