huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง สังกัดโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

arrow 18/12/2566 10:43:19 ::

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง สังกัดโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

arrow

123_0001_0.jpg (637 KB)

PR-T.jpg (1.01 MB)