huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยม่วงไร่พัฒนา หมู่ที่ 16-คลองชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ

arrow 25/10/2565 16:55:00 ::

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยม่วงไร่พัฒนา หมู่ที่ 16-คลองชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ

download เอกสารประกอบ