huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ติดต่อ อบต.

399 หมู่ 14 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180ติดต่องานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 053-984159-60 ต่อ 11
โทรสาร 053-984159-60 ต่อ 14
แจ้งเหตุฉุกเฉิน-เหตุด่วน โทรศัพท์ 053-984-933 
Website : Huaiyab.com

Email : huaiyap_lp@hotmail.com

กรอกความพึงพอใจในการให้บริการQR ความพึงพอใจ.png (3 KB)

สรุปผลการกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจฯ         สรุปผลการรายงานความพึงพอใจ.png (796 b)