huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

ติดต่อ อบต.

399 หมู่ 14 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180
ติดต่องานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 053-984159-60 ต่อ 11
โทรสาร 053-984159-60 ต่อ 14
แจ้งเหตุฉุกเฉิน-เหตุด่วน โทรศัพท์ 053-984-933 
Website : Huaiyab.com

กรอกความพึงพอใจในการให้บริการ

      qrcode.jpeg (118 KB)     

               สรุปผลการกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจฯ           

     สรุปผลการรายงานความพึงพอใจ.png (796 b)