huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

arrow 10/07/2563 16:49:25 ::

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

download รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563