huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

arrow 13/02/2566 16:24:00 ::

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

download รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

download สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

download รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565