huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

กิจกรรม

**** พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับพื้นที่สุ่มเสี่ยงในก…

Update 14/04/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** Big Cleaning Day ***

Update 23/03/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ส่งมอบห้องน้ำ ผู้พิการ ***…

Update 19/03/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

เปิดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ…

Update 17/03/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา หรื…

Update 17/03/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

***ทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันการลุกลามในพื้นที่เสี่ยง*…

Update 17/03/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ติดตามประเมินผล การดำเนินโครงการ สปสช. ***…

Update 26/02/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมพนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563…

Update 05/02/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

เข้าตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการรับสมัคร กรรมการการเลือ…

Update 05/02/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

"ห้ามบุคคล ทำการเผาในที่โล่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดลำ…

Update 05/02/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** Field Day ***

Update 17/01/2563 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ซ่อมถนน สาย ห้วยไซ - ป่าตึง ***…

Update 02/10/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ประชุมวาระ ประเพณีตานก๋วยสลาก ***…

Update 20/09/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

** ปลูกต้นไม้ประจำชาติ **…

Update 19/05/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** โครงการบรรพชาอุปสมบท ดอยห้างฯ ***…

Update 03/05/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

** โรงเรียนผู้สูงอายุ เมษายน **…

Update 04/04/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** อำเภอเคลื่อนที่ ม.4 ห้วยไซเหนือ ***…

Update 03/04/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

** รถจักรยานพุ่งเสียหลักลงข้างทาง **…

Update 01/04/2562 10:12:20

..ดูเพิ่มเติม

*** สานสายใยร้อยดวงใจ วัยอนุบาล ***…

Update 22/03/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

** โรงเรียน สูงวัย (14 มีนาคม 2562) **…

Update 15/03/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

ดับไฟป่า ดอยน้อย ม.4 ห้วยไซ…

Update 05/03/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม

*** ดับไฟไหม้ ม.2 บ้านห้วยยาบ ***…

Update 27/02/2562 00:00:00

..ดูเพิ่มเติม