huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

arrow 02/09/2565 15:39:00 ::

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติม ปรับปรุงอาคารเรียนพร้อมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

download ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติม ปรับปรุงอาคารเรียนพร้อมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

arrow 13/06/2565 14:49:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง