huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

น้ำหนัง

arrow 01/04/2563 14:32:24 ::

น้ำหนัง

arrow

น้ำหนัง คือวิธีการและกรรมวิธีรักษาอาหารรูปแบบหนึ่ง ซึ่งทำมาจากหนังวัว-ควาย มีกลิ่นเฉพาะตัวคนภาคเหนือนิยมบริโภคกับข้าวเหนียวและกินพร้อมกับอาหารอย่างอื่นด้วย โดยวิธีการทำเบื้องต้นนั้น จะนำหนังวัว-ควาย มาต้มจนน้ำมีลักษณะข้นเหนียว จากนั้น นำมาทาบนวัสดุรองพื้นอย่างใบตอง หรือปัจจุบันใช้พลาสติกกันความร้อน โดยการทามีลักษณะเป็นวงกลม 3x3 นิ้ว หรือใหญ่กว่า หนาประมาณ 1.5 มิลิเมตรกำลังดี ถ้าจะทำให้สุกสามารถนำไปจี่ไฟกลางค่อนแรง ต่อมาจะมีลักษณะฟูมากขึ้นและมีลักษณะใหญ่กว่าจากเดิม

ขนาด : 1 ซอง

ราคา : 20 บาท