ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565***

arrow 23/03/2565 15:20:00 ::

***การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565***

Header ประชาสัมพันธ์.png (294 KB)

download เอกสารประกอบ