ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565***

arrow 22/04/2565 14:19:00 ::

***เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565***

Header ประชาสัมพันธ์.png (294 KB)

download เอกสารประกอบ