ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***ซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ถนนทางไปที่พักสงฆ์กู่ม่วงคำ หมู่ที่ 16 บ้านห้วยม่วง-ไร่พัฒนา ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน***

arrow 21/06/2565 14:00:00 ::

***ซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ถนนทางไปที่พักสงฆ์กู่ม่วงคำ หมู่ที่ 16 บ้านห้วยม่วง-ไร่พัฒนา ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน***

arrow

Header กิจกรรม.png (275 KB)

Tail.png (202 KB)