ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** ชี้แจ้งข้อกฎหมายเกี่ยวกับการฝ่าฝืนทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ​ และหารือแนวทางระวังป้องกัน​ ***

arrow 25/03/2565 15:00:00 ::

*** ชี้แจ้งข้อกฎหมายเกี่ยวกับการฝ่าฝืนทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ​ และหารือแนวทางระวังป้องกัน​ ***

arrow

Header กิจกรรม.png (275 KB)

O33.....jpg (1020 KB)

O33..jpg (630 KB)Tail.png (202 KB)