ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล(คทช.) จังหวัดลำพูน ***

arrow 26/11/2564 16:37:00 ::

*** บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล(คทช.) จังหวัดลำพูน ***

arrow

download เอกสารประกอบ