ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2565 ***

arrow 03/11/2564 14:01:00 ::

*** ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2565 ***

arrow

download เอกสารประกอบ