ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ***

arrow 14/10/2564 14:04:00 ::

*** ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ***

arrow

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564

1.jpg (237 KB)

2.jpg (154 KB)

Tail.png (202 KB)