huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

*** มอบโล่เกียรติคุณจากสาขาสมาคม สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ***

arrow 19/05/2564 13:51:00 ::

*** มอบโล่เกียรติคุณจากสาขาสมาคม สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ***

arrow
Header กิจกรรม.png (275 KB)
 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ พร้อมด้วย หัวหน้า สสอ.อำเภอบ้านธิ
ผู้อำนวยการ รพสต.ห้วยยาบ ผู้นำชุมชนตำบลห้วยยาบ และเจ้าพนักงานตำบลห้วยยาบ ร่วมมอบโล่เกียรติคุณจากสาขาสมาคม สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยให้กับ นายคำ ไชยวรรณ์ ผู้มีอายุ 100 ปี เป็นผู้ที่รักษาสุขภาพ พลานามัยอย่างดี และแบบอย่างที่ดีแก่ผู้สูงอายุ โดยทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
Tail.png (202 KB)