ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ***

arrow 28/12/2563 11:30:00 ::

*** รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ***

7 ตค 63.jpg (392 KB)

download เอกสารประกอบ