ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง+แบบแสดงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

arrow 23/06/2563 00:00:00 ::

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง+แบบแสดงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

arrow

download เอกสารประกอบ