huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

**** พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับพื้นที่สุ่มเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคติดต่อ ****

arrow 14/04/2563 00:00:00 ::

**** พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับพื้นที่สุ่มเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคติดต่อ ****

arrow

วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. นายบรรดาน ปลามศิลป์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ พร้อมด้วยทีมงานป้องกันฯ อบต.ห้วยยาบ ได้เข้าบริการเชิงรุก ในการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับพื้นที่สุ่มเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคติดต่อ ให้กับประชาชนชาวตำบลห้วยยยาบในวันนี้ครับ

 

42165.jpg (235 KB)

1561608.jpg (487 KB)

1562104.jpg (643 KB)

1562179.jpg (650 KB)