ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

รายงานประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 2562 ณ ห้องประชุมดอยงุ้ม อบต ห้วยยาบ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

arrow 29/05/2562 00:00:00 ::

รายงานประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 2562 ณ ห้องประชุมดอยงุ้ม อบต ห้วยยาบ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

download เอกสารประกอบ