ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญที่ 2 ปี 2562

arrow 24/04/2562 00:00:00 ::

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญที่ 2 ปี 2562

download เอกสารประกอบ