huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.57007 สายบ้านป่าก้าง หมู่ 10 บ้านสันพระเจ้าแดง

arrow 12/03/2562 00:00:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.57007 สายบ้านป่าก้าง หมู่ 10 บ้านสันพระเจ้าแดง