huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

arrow 21/12/2565 10:13:00 ::

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

Header ประชาสัมพันธ์.png (294 KB)

download ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ