huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

arrow 21/12/2565 10:10:00 ::

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

Header ประชาสัมพันธ์.png (294 KB)

download เอกสารประกอบ