huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***ตรวจสอบ​การขออนุญาต​ใช้พื้นที่ป่า โครงการก่อสร้างถนนบริเวณ​ทางเข้าวัดพระธาตุดอยดอยห้างบาตร***

arrow 27/10/2565 16:35:00 ::

***ตรวจสอบ​การขออนุญาต​ใช้พื้นที่ป่า โครงการก่อสร้างถนนบริเวณ​ทางเข้าวัดพระธาตุดอยดอยห้างบาตร***

arrow

Header กิจกรรม.png (275 KB)

Tail.png (202 KB)