huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***ออกปฏิบัติการให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับมาตราการการป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่***

arrow 22/10/2565 09:00:00 ::

***ออกปฏิบัติการให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับมาตราการการป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่***

arrow

Header กิจกรรม.png (275 KB)

Tail.png (202 KB)