huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***โครงการ นายอำเภอชวนเข้าวัด ปฏิบัติธรรม วันธรรมเสวนะ (วันพระ) ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565***

arrow 25/09/2565 07:00:00 ::

***โครงการ นายอำเภอชวนเข้าวัด ปฏิบัติธรรม วันธรรมเสวนะ (วันพระ) ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565***

arrow

Header กิจกรรม.png (275 KB)

Tail.png (202 KB)