huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ดอยงุ้ม

arrow 10/04/2563 00:00:00 ::

ดอยงุ้ม

arrow

ดอยง้ม ออกเสียงจากภาษาท้องถิ่นไทยยอง ดอยโง้ม ออกเสียงตามภาษาท้องถิ่นภาคเหนือ เป็นภูเขาที่อยู่ทางทิศด้านตะวันออกของอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่และด้านทิศเหนือติดต่อตำบล ห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยตั้งอยู่ในระหว่างเขตทั้ง 2 พื้นที่นี้ โดยมีลักษณะเป็นภูเขาสูงชัน ซึ่งมองจากพื้นดิน จะเป็นลักษณะยอดโค้งง้มลงมา มีภูเขาซับซ้อนสลับกันหลายลูก

 

14333803_1245024718873511_6885957884940344144_n.jpg (108 KB)

14344770_1245024878873495_3638564680033554951_n.jpg (65 KB)

14355178_1245025105540139_8625973759475516290_n.jpg (87 KB)