ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

arrow 01/04/2563 14:19:37 ::

ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

บำรุงท้องที่ 1.jpg (117 KB)