huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 13-หมู่ 5 ต.ห้วยยาบ โดยวิธีคัดเลือก

arrow 14/10/2564 11:22:00 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 13-หมู่ 5 ต.ห้วยยาบ โดยวิธีคัดเลือก

download