ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565***

arrow 11/04/2565 15:14:00 ::

***รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565***

Header ประชาสัมพันธ์.png (294 KB)

download เอกสารประกอบ