ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565***

arrow 02/06/2565 15:01:00 ::

***นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565***

Header ประชาสัมพันธ์.png (294 KB)

download เอกสารประกอบ