ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

arrow 02/06/2565 14:56:00 ::

***ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

Header ประชาสัมพันธ์.png (294 KB)

download เอกสารประกอบ