ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565***

arrow 05/05/2565 14:48:00 ::

***นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565***

Header ประชาสัมพันธ์.png (294 KB)

download เอกสารประกอบ