ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565***

arrow 06/01/2565 15:50:00 ::

***นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565***

Header ประชาสัมพันธ์.png (294 KB)

download เอกสารประกอบ