ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

"วันอัฏฐมีบูชา" ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดพระธาตุดอยห้างบาตร ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

arrow 23/05/2565 09:00:00 ::

"วันอัฏฐมีบูชา" ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดพระธาตุดอยห้างบาตร ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

arrow

Header กิจกรรม.png (275 KB)

Tail.png (202 KB)