ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอุดมศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย (CNE) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

arrow 20/06/2565 10:47:00 ::

***ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอุดมศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย (CNE) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

arrow

download เอกสารประกอบ