ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***โครงการประชุมประชาคม ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านป่าตึง ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน***

arrow 21/06/2565 09:30:00 ::

***โครงการประชุมประชาคม ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านป่าตึง ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน***

arrow

Header กิจกรรม.png (275 KB)

Tail.png (202 KB)