ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากศูนย์เลี้ยงโคนมจังหวัดลำพูน***

arrow 20/06/2565 10:00:00 ::

***ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากศูนย์เลี้ยงโคนมจังหวัดลำพูน***

arrow

Header กิจกรรม.png (275 KB)

Tail.png (202 KB)