huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเหมือง่า ตั้งแต่วันที่ 16-27 มิถุนายน 2565*

arrow 14/06/2565 10:01:00 ::

***ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเหมือง่า ตั้งแต่วันที่ 16-27 มิถุนายน 2565*

arrow

download เอกสารประกอบ