ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจรณาอนุญาติของทางราชการ **

arrow 19/04/2565 13:46:00 ::

*** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจรณาอนุญาติของทางราชการ **

arrow

download เอกสารประกอบ