ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1-2565 วันที่ 11 มกราคม 2565 ***

arrow 19/04/2565 13:44:00 ::

*** รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1-2565 วันที่ 11 มกราคม 2565 ***

download เอกสารประกอบ