ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 บัญชีรายการทรัพย์สิน ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ในพื้นที่ตำบลห้วยยาบ ***

arrow 08/02/2565 14:11:00 ::

*** ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 บัญชีรายการทรัพย์สิน ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ในพื้นที่ตำบลห้วยยาบ ***

arrow

download เอกสารประกอบ