ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** ขั้นตอนการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ และการ เตรียมเอกสารหลักฐานในการ เพิ่ม-ถอน ชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต. ***

arrow 15/11/2564 09:53:00 ::

*** ขั้นตอนการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ และการ เตรียมเอกสารหลักฐานในการ เพิ่ม-ถอน ชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต. ***

arrow

 

*** ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง เรื่องขั้นตอนการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ และการ
เตรียมเอกสารหลักฐานในการ เพิ่ม-ถอน ชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต. ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นี้ ***

Tail.png (202 KB)

 

download เอกสารประกอบ