ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** เรื่อง การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง อบต.ห้วยยาบ ***

arrow 03/11/2564 14:31:00 ::

*** เรื่อง การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง อบต.ห้วยยาบ ***

arrow

แจ้งประชาสัมพันธ์ แก่ประชาชนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เรื่อง การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง อบต.ห้วยยาบ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่จะถึงนี้ โดยสามารถ เข้าตรวจสอบสิทธิฯของท่านผ่านทางเว็บไซต์ คลิ๊ก โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านลงไป เพื่อการตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง - เขตเลือกตั้ง - หน่วยเลือกตั้ง

Tail.png (202 KB)