ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน เรื่องประกวดคำขวัญต่อต้านทุจริต ***

arrow 03/11/2564 14:05:00 ::

*** ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน เรื่องประกวดคำขวัญต่อต้านทุจริต ***

arrow

download เอกสารประกอบ