ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** แจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ***

arrow 26/10/2564 09:37:00 ::

*** แจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ***

arrow
*** แจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ***
ขอให้ผู้รับสมัครฯ เข้ามารับแบบฟอร์ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ซึ่งมีเอกสาร ดังนี้
1. แบบแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยหาเสียง
2.แบบส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
3.แบบคำร้องคัดค้านประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

ดาวน์โหลด คลิ๊ก !!!