ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่องงดส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2564/65 ***

arrow 20/10/2564 10:16:00 ::

*** ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่องงดส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2564/65 ***

arrow

Tail.png (202 KB)

download เอกสารประกอบ