ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ***

arrow 16/10/2564 00:58:00 ::

*** กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ***

arrow

ประกาศแขวงทางหลวงชนบทลำพูน

เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

BRW9C305BC4836E_011152.jpg (1.35 MB)

BRW9C305BC4836E_011153.jpg (1.78 MB)

Tail.png (202 KB)